Integritetspolicy

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Villa Källhagen att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:
  • du bokar hotellrum eller bord i restaurangen.
  • du bokar eller gör en förfrågan för ett arrangemang hos oss som till exempel ett möte, en konferens, en fest eller ett bröllop.
  • du anmäler dig till något av våra evenemang eller nyhetsbrev.
  • du har en fråga och/eller kontaktar oss.
  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies.
  • du fyller i ett formulär på hemsidan.

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar personuppgifter med våra avtalade systemstöd när du har ett ärende till oss, om informationen behövs för att kunna hjälpa dig tex lägga in bokningen i vårt bokningssystem. Vi delar aldrig dina uppgifter med en tredje part om så inte krävs efterfrågats från dig, tex bli kontaktad av ett aktivitets bolag för en aktivitet till ett specifikt event.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns.

Vid avtalets upphörande kommer Villa Källhagen radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Läs gärna mer här www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen 

 

För frågor vänligen kontakta:

COO
My Engblom von Strauss
+46 70 899 79 58 | my@villakallhagen.se